Strona główna - MOPS Cieszyn - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Polityka prywatności i cookies >


Strona główna



 Witamy
na stronach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

 w Cieszynie

 

* * * * * * * * * *

 

W DNIU  2 MAJA 2014 ROKU

TJ. PIĄTEK

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CIESZYNIE

BĘDZIE NIECZYNNY

 

* * * * * * * * * *

 

!!! GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY !!!

 

W ramach realizowania Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Cieszynie uruchomiony został telefon pod którym można uzyskać informacje nt. form wsparcia rodzin w gminie Cieszyn.

 

 

Telefon: 533 307 797

 

Pod telefonem pracowników pracy z rodziną, zgłosić można również rodziny wychowujące dzieci, przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych i wymagające pomocy w tym zakresie.

Poza godzinami pracy Ośrodka informację można nagrać na pocztę głosową - pracownik skontaktuje się w tej kwestii.

 


 

 

 

INFORMACJA 1:

 

Pomoc i wsparcie dla niepełnosprawności 

 

Stowarzyszenie "DZIAŁAJMY RAZEM"TRIANON PL we współpracy z Karkonoskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych oferuje osobom niepełnosprawnym, rodzinom, opiekunom oraz pracodawcom porady w zakresie problematyki społeczno-zawodowej, porady prawne, psychologiczne, pośrednictwo pracy.

 

 

SZCZEGÓŁY: http://www.mops.cieszyn.pl/?p=p_143&sName=

 

 

INFORMACJA 2: 

 

Zryczałtowany dodatek energetyczny

 

Od dnia 01.01.2014 r. wprowadzony został zryczałtowany dodatek energetyczny dla odbiorcy wrażliwego energii energetycznej.

1. Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 poz.984).

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000984

 

2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2011 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 poz.966).

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000966

 

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 r. poz.267).

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000267

 

 

SZCZEGÓŁY: http://www.mops.cieszyn.pl/?p=p_87&sName=

 

 


INFORMACJA 3:


Wniosek o świadczenia rodzinne



 



WNIOSKI O ŚWIADCZENIA RODZINNE NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2013/2014 SĄ WYDAWANE I PRZYJMOWANE OD DNIA 2 WRZEŚNIA 2013 R. W MOPS CIESZYN, UL. SKARAJNA 5, POK. NR 12.

 



 

o   Wnioski, które zostaną złożone we wrześniu 2013 r. skutkować będą wypłatą w
listopadzie 2013 roku



 

o   Złożone w październiku lub listopadzie 2013 r. skutkować będą wypłatą w grudniu 2013 roku

 

PO UPRZEDNIM ODEBRANIU DECYZJI

(INFORMACJA POD NUMEREM TELEFONU: 33 479 49 37; 33 479 49 45; 33 479 49 46)



 



INFORMACJA 4:

 

Nowe godziny wypłaty świadczeń w MOPS w Cieszynie


Od miesiąca Lipca 2013 zmianie ulegają godziny wypłat świadczeń rodzinnych,  zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, przypadających w ostatni roboczy poniedziałek każdego miesiąca.

 

NOWE GODZINY: od 11:00 do 14:30

 

Godziny wypłat świadczeń z pomocy społecznej pozostają bez zmian, w piątki, w godzinach: od 12:00 do 14:30.



 



INFORMACJA 5:


Świadczenia pielęgnacyjne -informacja



 

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw informuję, że osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego, zachowują prawo do tego świadczenia w wysokości 520,00 zł do dnia 30 czerwca 2013 r., jeżeli osoba spełnia warunki określone w przepisach dotychczasowych. Tym samym decyzje o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wydane na podstawie przepisów do tej pory obowiązujących wygasają z mocy prawa po upływie w/w terminu, tj. wygasają OD DNIA 30.06.2013 R.

(Dz.U. z dn. 7 grudnia 2012 r., poz. 1548)  



 

Warunki nabywania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczenia pielęgnacyjnego, obowiązujących od dnia wejścia w życie w/w ustawy, tj. OD DNIA 01.01.2013 R.


SZCZEGÓŁY: http://www.mops.cieszyn.pl/

->  ZAKŁADKA: Zadania -> ZAKŁADKA: ŚWIADCZENIA RODZINNE


http://mops.cieszyn.pl/?p=p_86&sName=



 

 

INFORMACJA 6:

 

Wysokości świadczeń rodzinnych oraz kryteriów dochodowych



 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się, stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych. 

(Dz.U. z dn. 24 sierpnia 2012 r., poz. 959)

 

Od 01listopada 2012 roku podwyższone zostały kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku rodzinnego.

 

OD DNIA 01.11.2012 R. DO DNIA 31.10.2014 R.: 539 zł na osobę w rodzinie lub 623 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne.

 

OD DNIA 01.11.2014 R.: 574 zł na osobę w rodzinie lub 664 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne.




Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot pieniężnych z pomocy społecznej

(Dz.U. z dn. 2012 r., nr 135 , poz. 823)



 





 OD DNIA 01.10.2012 R.: 542 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 456 zł dla osoby w rodzinie